top of page

Ideálny balíček poistenia pre psíčkara

Vyberte si poistku pre psíka

1. Údaje o vás a vašich psíkoch

So psíkom (psíkmi) bývam:

2. Vyberte si poistenie

Pripravili sme pre vás tri balíčky poistenia, ktoré najlepšie pokrývajú potreby psíčkara. Balíčky obsahujú tri druhy poistenia:

1. zdravotné poistenie pre psíka - liečenie v dôsledku choroby alebo úrazu

2. poistenie zariadenia domácnosti na sumu 20 000 €

3. poistenie zodpovednosti na sumu 20 000 €

Jednotlivé balíčky sa líšia výškou ročného limitu na liečebné náklady pre psíka. Ak máte viac psíkov, limit je spoločný pre všetkých.

Ak vám balíček nevyhovuje, pripravíme vám poistenie na mieru.

Vyberte si balíček poistenia alebo poistenie na mieru
Dodatočná zľava je možná, ak súčasne budete mať v poisťovni aj iný typ poistenia. Ak máte záujem, vyberte ďalší typ poistenia:
Vyklikaj si poistku pre psíka
bottom of page